Privacy Policy

RoB Amsterdam B.V., gevestigd aan Warmoesstraat 71 in Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het bedrijfsadres, tevens postadres is:

RoB Amsterdam B.V.
Warmoesstraat 71
1012 HX Amsterda
Telefoon :+31204283000
email      : [email protected]

http://rob.eu  / http://www.rob.nl
http://rob.de  / http://www.rob-wholesale.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

RoB Amsterdam B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

            - Voor- en achternaam

            - Adresgegevens

            - Telefoonnummer

            - E-mailadres

            - IP-adres

            - Internet Browser type en type apparaat

            - Tijdstip en datum van aankoop

            - betaalinformatie nodig betaalprocesser Ingenico              

            - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch          

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RoB Amsterdam B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

            - afhandelen van uw bestelling

            - afhandelen van uw betaling

            - Om goederen en diensten bij u af te leveren

            - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te  
            kunnen voeren

            - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

            - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder indien door u aangemeld                       

            - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

            - RoB Amsterdam B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
            verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

RoB Amsterdam B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RoB Amsterdam B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RoB Amsterdam B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om die doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Na de afhandeling van uw bestelling worden uw persoonsgegevens niet verder verwerkt. de

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot:

- Wettelijke bewaarplicht vervalt. (7 jaren )

- U uw persoonlijk klantprofiel verwijdert

- U aangeeft geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen  

Delen van persoonsgegevens met derden

RoB Amsterdam B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om onze nieuwsbrieven te kunnen versturen en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven gevestigd in de EU die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RoB Amsterdam B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Overzicht van derden en welke persoonsgegevens wij verstrekken:

Lightspeed Nederland ( software onlineshop & server hosting ):

- naam-  en adresgegevens, telefoonnummer, e-mail, IP adres, Browser, type apparaat

Ingenico e-commerce Solutions BVBA/SPRL ( verwerker van betalingen en beveiligd dmv SSL encryptie ) :

- naam- en adresgegevens, telefoonnummer, e-mail, IP adres, Browser, bankgegevens, kredietkaart gegevens                                        

DHL International GmbH ( pakket verzender )

- naam- en adresgegevens, telefoonnummer, email

United Parcel Service Nederland B.V. ( pakket verzender )

- naam- en adresgegevens, telefoonnummer, email

Verwerking en/of opslag van persoonsgegevens buiten de EU:

Derden die gevestigd zijn in de Verenigde Staten van Amerika of derden die gebruik maken van dataopslag in de USA zijn hiervoor gecertificeert onder het tussen de EU en de USA overeengekomen 'Privacy Shield'. Het 'Privacy Shield' garandeerd dezelfde privacyregels die ook in de EU gelden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RoB Amsterdam B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wanneer U cookies afmeldt kan RoB Amsterdam B.V. niet garanderen dat haar website nog optimaal funktioneert.

Door een Plug-In kunt U bovendien voorkomen dat door Cookies verzamelde informatie verwerkt kan worden doorGoogle Analytics.

Link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Social Media Plug-Ins

Onze Website maakt geen gebruikt van Social Media Plug-Ins

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het inzien en corrigeren van uw persoonlijke gegevens kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand te verwijderen of naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. RoB Amsterdam B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

RoB Amsterdam B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RoB Amsterdam B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].